EN

Sponcel

Welcome to Sponcel Company

Sponcel

Sponcel rozpoczął budowę zakładu produkcyjnego w Kleszczowie, w którym to zakładzie wykorzystywany będzie unikalny, opatentowany proces produkcji gąbki celulozowej. Realizacja tego projektu wymagać będzie zakupu szerokiej gamy urządzeń zarówno standardowych, jak i specjalistycznych, niezbędnych do prowadzenia procesu wytwórczego.

Niniejsza strona internetowa stanowić będzie narzędzie pomocne w zbieraniu ofert od dostawców urządzeń i instalacji dla w/w procesu. W sekcji przetargowej niniejszej strony umieszczane będą informacje na temat elementów planowanych do zakupu w ramach projektu. Zakończenie prac budowlanych jest zaplanowane na III kwartał 2015 roku.

Strona będzie regularnie aktualizowana o informacje dotyczące kolejnych kategorii sprzętu niezbędnego do zakupienia w celu realizacji projektu.

Projekt uzyskał dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej, i podlega specjalnym wymogom w kwestii udzielania zamówień. Ocena i wybór ofert prowadzona będzie w oparciu o kryteria, określone w każdym z zapytań ofertowych.

 

 

Dotacje na innowacje

Sponcel Sp. z o.o. realizuje projekt inwestycyjny p.t. "Uruchomienie zakładu produkcji innowacyjnej gąbki celulozowej z modyfikowanej enzymatycznie celulozy", dofinansowany ze środków UE oraz budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, działanie 4.4 Inwestycje w innowacyjne przedsiębiorstwa.

Niniejszy projekt polega na budowie nowego zakładu produkcyjnego i uruchomieniu w nim produkcji bloków innowacyjnej gąbki celulozowej. Produkcja odbywać się będzie w oparciu o nową, ekologiczną technologię, bazującą na wdrażanym po raz pierwszy na świecie wynalazku objętym patentem.

W nowopowstałym zakładzie zatrudnienie znajdzie 37 osób. Projekt realizowany będzie w latach 2013- 2015.

Więcej informacji o Programie Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka znajdą Państwo na:

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO