EN

Sponcel

Witamy w firmie Sponcel

Sponcel

Firma Sponcel zakończyła budowę obiektu o powierzchni 7.500 m2., gdzie produkuje się bloki gąbki z celulozy, a pierwsze dostawy zostały zrealizowane w styczniu 2017. W celu zapewnienia spójnej produkcji i najwyższej jakości gąbki celulozowej zakład został wyposażony w najnowocześniejsze rozwiązania techniczne.

Moce produkcyjne wzrastają z przewidywaniem osiągnięcia pełnej produkcji w marcu 2017.

Bloki gąbek przeznaczone są na globalny rynek w Europie, Azji, Australii i obu Amerykach, dla odbiorców mających możliwość wyciąć, dodać wymagane elementy i zapakować produkt do sprzedaży detalicznej. Nasi odbiorcy sprzedają produkty na rynki detaliczne, instytucjonalne i przemysłowe, realizując sprzedaż pod marką własną lub marką klienta.

Dodatkowo przetworzone gąbki są używane w innych produktach do wycierania w zastosowaniach zarówno przemysłowych jak i specjalnych.

Misją firmy Sponcel jest dostarczenie wysokiej jakości gąbki celulozowej w rozsądnej cenie na wszystkie rynki; Czy to dla konsumentów detalicznych, czy dla przemysłowych czy specjalnych, niezależnie od regionu geograficznego.

Firma Sponcel opracowuje nowe metody wytwarzania, wykorzystujące enzymatyczną obróbkę celulozy jako korzystną dla środowiska metodę podstawowej produkcji gąbki z perspektywami poprawy właściwości naszego produktu przy jednoczesnej redukcji odpadów.

 


 

Dotacje na innowacje

Sponcel Sp. z o.o. realizuje projekt inwestycyjny p.t. "Uruchomienie zakładu produkcji innowacyjnej gąbki celulozowej z modyfikowanej enzymatycznie celulozy", dofinansowany ze środków UE oraz budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, działanie 4.4 Inwestycje w innowacyjne przedsiębiorstwa.

Niniejszy projekt polega na budowie nowego zakładu produkcyjnego i uruchomieniu w nim produkcji bloków innowacyjnej gąbki celulozowej. Produkcja odbywać się będzie w oparciu o nową, ekologiczną technologię, bazującą na wdrażanym po raz pierwszy na świecie wynalazku objętym patentem.

W nowopowstałym zakładzie zatrudnienie znalazło 45 osób. Projekt zrealizowany został w latach 2013- 2015.

Więcej informacji o Programie Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka znajdą Państwo na:

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO

 

 


Nowości